Prof. dr Ana Vujić

Vujić (Jovan) Ana, pedijatar,vanredni profesor Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu od 2012.,šef Odseka za nefrologiju Klinike za pedijatriju, KC Kragujevac od 2013. Rođena u Kragujevcu 1966.god. Diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1990. (prosečna ocena 9,86), gde je završila specijalizaciju iz Pedijatrije 1997.god. Magistarsku tezu odbranila 1999., a doktorsku tezu 2005.god. na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu. Izabrana za asistenta na Katedri za pedijatrije Medicinskog fakulteta u Kragujevcu 2001. , za docenta 2007., za vanrednog profesora 2012.god.

Član je Srpskog lekarskog društva i Pedijatrijskog aktiva Nefrološke sekcije u njemu. Član je Pedijatrijske sekcije i Lekarske komore.

Uža oblast rada je pedijatrijska nefrologija. Rezultati naučnog i istraživačkog rada prikazani su kroz 20 autorskih ili koautorskih publikacija objavljenih u međunarodnim i nacionalnim časopisima od čega 9 u časopisima sa SCI liste. Koautor je u 3 udžbenika za redovnu i postdiplomsku nastavu. Takođe je autor brojnih radova prezentovanih na međunarodnim i domaćim naučno-stručnim skupovima, koji su publikovani u vidu sažetaka.Učesnik je dva domaća naučna projekta (junior).Rukovodilac je jednog skupa u okviru programa Kontinuirane medicinske edukacije i predavač na još 3 seminara KME.

Dr Ana Vujic se vec dugi niz godina bavi i uspesno leci u velikom procentu tzv monosimptomatsko nocno umokravanje kod dece.

Noćno umokravanje predstavlja simptom nekoliko poremećaja a posebno je značajno odvojiti monosimptomatsko noćno umokravanje-tj. spontano umokravanje u krevet u toku spavanja kod dece straije od 5 godina, kod kojih je to jedini simptom poremećaja. Ovaj problem je veoma čest. Kod dece sa 7 godina 10 % dece ima ovaj problem.Kod manjeg procenta ovaj poremecaj spontano prolazi bez ikakvog lečenja. To koriste nadrilekari koji pokušavaju da leče ove pacijenete ,raznim. ponekad zastrasujucim metodama. Ustanovljeno je da sa 19 godina 0,1 % ljudi i dalje može imati noćno umokravanje, tj. kod njih nije došlo do izlečenja problema od rođenja, i običnio je ovim pacijentima i najteže pomoći.

Roditelji dece starije od 5 godina koja imaju nocno umokravanje treba da se obrate pedijatru nefrologu i da zajedno rese ovaj problem uz pomoc nemedikamentnih i medikamentnih metoda lecenja , kako bi popravili kvalitet svog i zivota svog deteta.

Prof Ana Vujic se takodje uspesno bavi ultrazvucnom dijagnostikom bubrega i mokracnih organa, sto omogucava otktrivanje urodjenih anomalija u najranijem zivotnom dobu, periodu odmah posle rodjenja i u toku prve godine zivota. *doktrorska disertacija iz ove oblasti* Ovoje veoma bitno za zdravlje deteta i buduce odrasle osobe jer se na taj nacin sprecavaju komplikacije kao sto su hipertenzija (povisen krvi pritisak), komplikacije u trudnoci i hronicna bubrezna bolest to jest potreba za dijalizom i transplantacijom bubrega,

Scroll to Top