SAZNAJTE VIŠE

O nama

Prof. dr Jovan Košutić

Profesor Košutić je jedan od pionira fetalne ehokardiografije na našim prostorima. Osnivač je fetalne ehokardiografije na Instutu za majku i dete, i jedan od osnivača konzilijuma za fetalne anomalije u kome vec vise od 10 godina uspešno saradjuju Institut za majku i dete i GAK Narodni front.

Prof. dr Anđelka Stojković

Direktor Pedijatrijske klinike KC Kragujevac od 1999. Načelnik Odeljenja za pulmologiju, alergologiju i kardiologiju, Klinika za pedijatriju, Kragujevac Ukupno 32 godine radnog staža, 23 godine nastavnik Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu.

Prof. dr Slobodan Obradović

Obradović Dušana Slobodan je rođen 1957. u Kragujevcu, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Medicinski fakultet u Beogradu je upisao 1976/77., a diplomirao je 1982. sa srednjom ocenom 9.00 (devet).

Prof. dr Ana Vujić

Vujić (Jovan) Ana, pedijatar,vanredni profesor Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu od 2012.,šef Odseka za nefrologiju Klinike za pedijatriju, KC Kragujevac od 2013.

Prof. dr Biljana Vuletić

Vanredni profesor Pedijatrije na Fakultetu medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu i Načelnik Odeljenja za Gastroenterologiju na Pedijatrijskoj klinici KC Kragujevac, član Uprave Pedijatrijske škole Srbije i Moderator za oblast Gastroenterologija. Redovan je član Evropskog Udruženja za dečju gastroenterologiju, hepatologiju i nutriciju (ESPGHAN).

Prf. dr Vladimir Zdravkovic

Od oktobra 2010 docent na predmetu INTERNA MEDICINA, Fakultet medicinskih nauka Univerzitet Kragujevac, Republika Srbija.

dr Sci. med Jasmina Đinđić

1989. diplomirala na medicinskom fakultetu u Beogradu. 2000.završila specijalizaciju iz oblasti pedijatrije, na Medicinskom fakultetu u Beogardu i magistarski rad na temu na Medinskom fakultetu u Kragujevcu . 2008 doktorski rad na temu na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu.

dr Srđan Pašić

1986. završio medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu sa prosečnom ocenom 9,36. U zvanje asistenta Medicinskog fakulteta u Beogradu za predmet pedijatrija izabran je aprila 1998., a ponovo je izabran aprila 2002. i juna 2006. godine. U zvanje docenta izabran je 2006., a u zvanje vanrednog profesora 2012. i reizabran je 2017.

dr Boban Ćupić

Pedijatar, zaposlen u centralnom dečjem dispanzeru Doma zdravlja Kragujevac. RDiplomirao na medicinskom fakultetu u Beogradu 1990. (prosečna ocena 9,03) gde je položio specijalistički ispit iz pedijatrije 1999.. Bavi se preventivnim pregledima i lečenjem dece predškolskog i školskog uzrasta, a obavlja i ultrazvučni skrining kukova novorođenčadi.

dr Sci. med Nevena D. Folić

Dr sci. med Nevena D. Folić, specijalista pedijatrije, Šef Odseka za endokrinologiju Klinike za pedijatriju Kliničkog centra Kragujevac i asistent Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu za užu naučnu oblast Pedijatrija.

dr Glorija Jovanović

dr Glorija Jovanović, spec. dermatovenerolog 1992. diplomirala na medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. 2003.godine završila specijalizaciju iz dermatovenerologije na VMA u Beogradu. Član je SLD, LK kao i DV sekcije SLD. Radno iskustvo: specijalistička služba DZ Kragujevac, specijalistička ordinacija ANACOR-MED

Dr Jelena Nestorovic Tanaskovic

Medicinski fakultet Univerziteta u Kragujevcu zavrsila je 1999. sa prosecnom oenom 9.23. Specijalizaciju iz oblasti Pedijtrije zavrsila je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2005. . Usmeni ispit iz kardiologije na doktorskim studijama polozila je 2012., a uzu specijalizaciju iz pedijatrijske kardiologije zavrsila je 2020. na Fakultetu Medicinskih nauka u Kragujevcu.

Prof. dr Aleksandra Simović

Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu 1993. U stalnom radnom odnosu u Klinici za pedijatriju UKC Kragujevac od 1995. godine, trenutno na poziciji načelnik Odeljenja izolacije u Centru za neonatologiju. Specijalistički ispit iz pedijatrije položila 1999. na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Magistrirala 2004., a doktorirala 2011. na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu. Od 2020. je u statusu vanrednog profesora.

dr Igor Sekulić

specijalista radiologije, načelnik Odeljenja interventne vaskularne radiologije, Instituta za radiologiju Vojnomedicinske akademije. Doktorand na Fakultetu medicinskih nauka u Kragujevcu. Rođen u Kragujevcu 1976.god. Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu 2004.god. U Vojsci Srbije od 2006.god. Na VMA zaposlen od 2011.god. Bavi se procedurama interventne vaskularne radiologije i interventne neuroradiologije. Takođe se bavi ultrazvučnom, doppler i skenerskom dijagnostikom. U okviru ultrazvučne dijagnostike obavlja preglede vrata, štitaste žlezde, abdomena, male karlice, dojki, aksila, ingvinuma, mekih tkiva, kolena. Bavi se dopplerom krvnih sudova vrata i nogu.

dr Zorica Rašković

Dečiji gastroenterolog

dr Biljana Milojković Kicevska

Gastroenterolog​

Doc. Dr Tomislav Nikolić

rođen je 03.04.1980. god. u Kragujevcu. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu 2008. godine. U stalnom radnom odnosu je na Klinici za nefrologiju i dijalizu od 2013. godine, trenutno radi kao načelnik Odeljenja za hemodijalizu Klinike za nefrologiju i dijalizu. Specijalistički ispit iz Interne medicine položio je sa odličnom ocenom 2018. godine na Fakultetu Medicinskih Nauka Univerziteta u Kragujevcu. Užu specijalizaciju iz oblasti nefrologije završio je 2023. na Fakultetu Medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu. Od 2011. godine zaposlen je na Fakultetu medicinskih nauka u Kragujevcu kao saradnik u nastavi na katedri za Internu medicinu. Od 2023. godine izabran je u zvanje docenta. Objavio je veći broj naučnih radova i sažetaka iz oblasti nefrologije i dijalize u domaćim i međunarodnim časopisima. Učesnik je i organizator programa kontinuirane edukacije iz oblasti nefrologije i dijalize na Fakultetu medicinskih nauka u Kragujevcu. Član je Udruženja Nefrologa Srbije.

dr Goran Miletić

Kardiolog​

Scroll to Top