dr Sci. med Jasmina Đinđić

1989 god – Diplomirala na Medicinskom fakultetu u Beogradu.
2000 god- Završila specijalizaciju iz oblasti pedijatrije, na Medicinskom fakultetu u Beogardu.
2000 god. Magistarski rad na temu “Praćenje neuroloških parametara kod dece sa hipoksično-ishemičnom encefalopatijom ” na Medinskom fakultetu u Kragujevcu .
2008 god. Doktorski rad na temu “Longitudinalno neurološko praćenje dece sa ranim cerebralnim oštećenjima ” na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu . “
2006. god – Završena edukacija iz Transfontanelarne neurosonografije – Ultrazvuk mozga, na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu.
2005-2006 god. Završena edukacija Rani psihomotorni razvoj dece i cerebralna oštećenja, u Zavodu za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju “Dr Cvetko Brajović”, Beograd.
2008 god. Edukacija iz oblasti rukovođenja i menadzmenta,Dom zdravlja Kragujevac.
2013 god -Edukacija iz Razvojne pedijatrije -” Introduction to Developmental Pediatrics Training Program for International Teams from CEE/CIS” – Ankara, Turska.

Radno iskustvo

1990 god – 2012 god – Zaposlena u Domu zdravlja, Kragujevac
2008 – 2012 god. – Načelnik službe za zdravstvenu zaštitu predškkolske dece
2010-2012 god. – Glavni koordinator za akreditaciju za pedijatriju, Doma zdravlja Kragujevac
2012 god Zaposlena u Kliničkom centru Kragujevac, kao neuropedijatar i šef službe za neuromišićne bolesti, odeljenja neuropedijatrija, Kliničkog centra Kragujevac.

Reference/Stručni radovi/Članstva

Ukupni radni staž stečen je ozbiljnim,sveobuhvatnim i kvalitetnim kliničkim radom u domenu opšte pedijatrije, pedijatrijske neurologije i razvojne pedijatrije.
Član predsedništva srpskog lekarskog društva- podružnica Kragujevac
Član predsedništva pedijatrijskog aktiva Republike Srbije
Predsednik Etičkog odbora Doma zdravlja Kragujevac ( 2010-2012 god).
Član stručnog saveta Doma zdravlja Kragujevac ( 2010-2012 god).
Član komisije za kvalitet Doma zdravlja Kragujevac ( 2010-2012 god)
Član republičke stručne komisije za zdravstvenu zaštitu dece Republike Srbije ( 2008-2012 god).
Član radne grupe za rani razvoj dece ministarstva zdravlja (2012 god).
Član komisije za procenu psihofiziološkog razvoja dece grada Kragujevca od 2010 god.
Osnivač radne grupe za imunizaviciju Doma zdravlja Kragujevac – 2010 god.
Sudski veštak republike Srbije, oblast medicina -uža oblast pedijatrija .
Učešće na međunarodnim i domaćim kongresimasa svojim naučnim radovima.
Predavač na oktobarskim zdravstvenim danima Srpskog lekarskog društva, kragujevac.
Zahvalnica Crvenog krsta, Kragujevac – za pomoć i humanitarni rad.
Zahvalnica i diploma Srpskog lekarskog društva- za rad i organizaciju.
Kautor u knjizi ” Neuronauke u susret novom milenijumu”, autora prof dr M. Pantovića.

Scroll to Top