Prof. dr Aleksandra Simović

 Dr sci med Aleksandra Simović je rođena 22.08.1968. u Kragujevcu.
Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu 1993. godine.
U stalnom radnom odnosu u Klinici za pedijatriju UKC Kragujevac je od 1995. godine, a trenutno radi kao načelnik Odeljenja izolacije u Centru za neonatologiju.
Specijalistički ispit iz pedijatrije sa odličnom ocenom je položila 1999. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu.
Edukovala se 2000. godine u UDK u Tiršovoj 10 u Beogradu iz oblesti poremećaja srčanog ritma kod dece, a 2005. godine je pohađala tromesečni kurs iz dečje ehokardiografije u UDK u Tiršovoj 10 u Beogradu.
Na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu magistrirala je 2004. godine. Naziv magistarske teze je bio “Značaj holter monitoring EKG-a u dijagnostici, praćenju i prognozi poremećaja srčanog ritma kod dece”.
Doktorirala je 2011. godine na Fakultetu medicinskih nauka u Kragujevcu, a u zvanje saradnika u nastavi izabrana je 2010. godine.
U zvanje docenta birana je 2012. i 2017. godine, a od 2020. godine je u statusu vanrednog profesora.

Do sada je publikovala 22 rada na SCI listi i više od 50 radova ili sažetaka u domaćim i međunarodnim časopisima, jedan udžbenik i dva poglavlja.

Član je fetalnog konzilijuma UKC Kragujevac

Scroll to Top