Prof. dr Biljana Vuletić

Prof. dr Biljana Vuletić

Biljana Vuletić , MD,PhD, je vanredni profesor Pedijatrije na Fakultetu medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu i Načelnik Odeljenja za Gastroenterologiju na Pedijatrijskoj klinici KC Kragujevac. Ona je član Uprave Pedijatrijske škole Srbije i Moderator za oblast Gastroenterologija. Redovan je član Evropskog Udruženja za dečju gastroenterologiju, hepatologiju i nutriciju (ESPGHAN).

Dr Biljana Vuletić je stekla zvanje doktora medicine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu - Odeljenje u Kragujevcu i započela specijalističke studije iz pedijatrije na Univerzitetskoj dečjoj klinici u Beogradu gde je obavila i subspecijalistički staž iz oblasti Dečje gastroenterologije, hepatologije i nutricije. Na istoj klinici je obavila obuku iz dečje endoskopije i ultrasonografije. Završila je kurs iz oblasti dečje interventne endoskopije i kurs iz ileokolonoskopije na Internacionalnoj akademiji za dečju endoskopiju u Dečjoj bolnici u Šefildu, Velika Britanija. Dr Vuletić je u dva navrata po mesec dana boravila kao opserver na odeljenju za gastroenterologiju i hepatologiju u Univerzitetskoj dečjoj klinici u Gracu , Landeskrankenhaus Graz ( LKH) , Univewrsitats kinderklinik LKH Graz .

Područje istraživačkog rada prof. dr Biljane Vuletić je vezano za rad u grupi virusologa na Vojno medicinskoj akademiji (VMA) u Beogradu sa fokusom na Rotavirus ; Magisterijum i Doktorskuu disertaciju u mentorstvu prof.dr Nedeljka Radlovića odbranila je na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Klinički interes prof.dr Biljane Vuletić se izmedju ostalog odnosi posebno na ishranu i poremećaje ishrane dece, hronične enteropatije, celijačnu bolest, funkcionalne poremećaje digestivnog trakta kao i bolesti jetre i žučne kesice.Prof..Vuletić ima više od 168 publikacija uključujući radove u referentnim časopisima kao i poglavlja u monografijama i udžbenicima publikovanim u Srbiji.

Dobitnik je Plakete Srpskog lekarskog društva 2016 god. U ANA COR Med ordinaciji , prof.dr Biljana Vuletić može obavljati gastroenterološki pregled pacijenata na temu :

1. UZ ( ultrazvuk abdomena )
2. rasta, razvoja, pravilne ishrane beba
3. poremećaji ishrane deteta
4. nedostatka vitamina D
5. dugotrajnog proliva
6. celijačne bolesti
7. alergijske reakcije na belančevine kravljeg mleka
8. nepodnošenje mlečnog šečera, laktoze
9. bolovi u trbuhu
10. infantilne kolike
11. otežano crevno pražnjenje – zatvor
12. nevoljno crevno pražnjenje + „ prljanje vesa“
13. povraćanje .
14. refluksna bolest (GER)
15. žutica novorodjenčeta
16. bolesti jetre i žučne kesice dece
17. kako odabrati pravilan probiotik jer „nije svejedno koji i kada “
18. crevne infekcije