EKG skrining kod dece sportista


EKG skrining kod dece sportista


Od 10.-16. juna 2018. godine na Zlatiboru je održan 21. seminar Pedijatrijske škole Srbije. Moderator tematske oblasti kardiologija bio je Prof. dr Jovan Košutić a osnovna tema tumačenje EKG-a kod dece sportista. Cilj seminara bio je upoznavanje što većeg broja pedijatara (predavanje je održano pred vise stotina učesnika) sa normalnim varijacijama EKG-a kod dece koja se aktivno bave sportom. Razlog za odabir baš ove teme je svakako zakon o sportu koji je izašao 2016. godine a koji propisuje da svako dete, uzrasta 6-14 godina, pre nego što počne da trenira, kao i dva puta godišnje dok trenira, ima pravo na besplatan pregled od strane lekara (pedijatra) koji uključuje i EKG, nakon čega mu se izdaje dozvola da se bavi sportom . Pravilno tumačenje EKG-a kod dece koja se aktivno bave sportom, naime, nije nimalo jednostavno i zahteva adekvatnu obuku lekara koji se ovom problematikom bave. Osnovni problemi su neprepoznavanje retkih životno ugrožavajućih stanja koja ne moraju obavezno da budu praćenja tegobama s jedne, i nedopustivno visok procenat lažno pozitivnih nalaza koji veliki broj dece bespotrebno udaljuje sa treninga, s druge strane. Ovo tim pre što je dobro poznato da je rizik po iznenadni smrtni ishod kod sportista gotovo 3x veći nego kod onih koji se ne bave takmičarskim sportom te da se vise više od 60% iznenadnih smrtnih ishoda dešava kod osoba < 18g. bilo tokom ili neposredno nakon treninga. Zbog svega ovoga EKG zapis, pravilno protumačen od za to adekvanto obučenog lekara, mora da bude obavezan deo pregleda svakog deteta koje aktivno tranira. Ako EKG zapis odstupa od normalnog nalaza neopdhodna su dopunska ispitivanja koje treba da uradi dečiji kardiolog a koja obuhvataju pregled, EKG, ultrazvuk srca, holter EKGa i krvnog pritiska, test opterećenja i , po potrebi CT, nuklearnu magnetnu rezonancu ili kateteterizaciju srca. Anacor-med ordinacija kojom rukovodi profesor Košutić omogućava deci sportistima najdetaljnije i najkvalitetnije osnovno skrining ispitivanje sa adekvantnim tumačenjem EKG zapisa kao i, po potrebi, kompletno dopunsko ispitivanje (ultrazvučni pregled, holter EKG-a i krvnog pritiska, test opterećenja) kao i adekvatno postavljanje indikacija za eventualnu magnetnu razonanciju, CT ili kateterizaciju srca. Profesor Košutić je, naime, uradio ubedljivo najveći broj kateterizacija srca kod dece na našim prostorima i ima preko 30g. iskustva i više od 2000 uradjenih intervencija. U svetlu najnovijih saznanja o rizicima po iznenadni smrtni ishod kod dece sportisa Anacor-med savetuje svim roditaljima čija deca aktivno treniraju da urade adekvatan i kvalitetan osnovni skrning pregled sa EKGom i omoguće svojoj dece bezbedno treniranje


Slike