Doc. dr sci. med. Vladimir Zdravkovic

Doc. dr sci. med. Vladimir Zdravkovic

LIČNI PODACI

Ime i prezime, akademska titula: Doc. dr sci. med. Vladimir Zdravkovic
Adresa: Republika Srbija: Njegoševa 3/27, 34000 Kragujevac
Telefon: +381641266833
E-Mail: vlada_z@ptt.rs
Nacionalnost: srpska
Datum rodjenja: 12.09.1973.
Bračni status: oženjen, jedno dete


RADNO ISKUSTVO

Datum (od – do): 01.09.2015. do 01.03.2016.
Naziv / Adresa poslodavca: Klinikum Coburg, Ketschendorfer Strasse 33, 96450 Coburg Akademska bolnica Univerziteta Vircburg, II medicinska klinika
Organizaciona jedinica: Angiosale klinike za kardiologiju, angiologiju, pulmologiju i internu intenzivnu medicinu
Radna funkcija: OBERARZT KARDIOLOGIE ( NAČELNIK SPECIJALIZANATA)
Opis poslova – obaveze i odgovornost: Elektivne i urgentne PCI sa implantacijom intrakoronarnih stentova, CTO-procedure, Zbrinjavanje komplikovanih koronarnih lezija (stenoze i okluzije glavnog stabla, disekcije koronarnih arterija, bifurkacione lezije itd.), Ventrikulografija, kateterizacija desnog srca. Plasiranje perikardne drenaže subksifoidalnim i lateralnim pristupom. Medicinsko-pravna odgovornost za rad na normalnom kardioloskom odeljenju (nadzor rada lakara na specijalizaciji i specijalista). Redovna kardiološka pripravnost za akutne PCI.

Datum (od – do): 05/2010. – 08/2015.
Naziv / Adresa poslodavca: Klinika za kardiologiju Kliničkog centra Kragujevac Zmaj Jovina 30, 34 000 Kragujevac, Republika Srbija
Ogranizaciona jedinica: Odeljenja interventne i neinvazivne kardiologije
Kinika za kardiologiju i Urgentni centar Kliničkog centra Kragujevac
Radna funkcija: ŠEF DRUGE SALE ZA KORONARNU ANGIOGRAFIJU I PCI
Opis poslova – obaveze i odgovornost: Uprvljanje i koordinacija sale za angiografiju i PCI sa pripadajućim perifernim odeljenjima. Redovna kardiološka pripravnost, dežurstva na Klinici za kardiologiju i u internističkoj službi Urgentnog centra. Invazivna kardiološka dijagnostika i terapija: Elektivne i urgentne PCI sa implantacijom intrakoronarnih stentova, CTO-procedure, Zbrinjavanje komplikovanih koronarnih lezija (stenoze i okluzije glavnog stabla, disekcije koronarnih arterija, bifurkacione lezije itd.), Ventrikulografija, kateterizacija desnog srca. Plasiranje perikardne drenaže subksifoidalnim i lateralnim pristupom. Implantacija privremenog pacemakera, pleuralna / abdominalna / perikardna punkcija

Sprovodjenje neinvazivne kardiološke dijagnostike (EKG- und 24h- Holter-EKG, Spiroergometrija i ergometrija, funkcionalna pulmološka dijagnostika), konzervativna kardiološka terapija i električne kardioverzije, ultrazvučna dijagnostika (transtorakalna i transezofagusna ehokardiografija, stress-ehokardiografija), lečenje i nadzor pacijenata u koronarnoj jedinici i internističkoj intenzivnoj jedinici Od oktobra 2010 DOCENT NA PREDMETU INTERNA MEDICINA, Fakultet medicinskih nauka Univerzitet Kragujevac, Republika Srbija

Datum (od – do): 08/2007. – 05/2010.
Naziv / Adresa poslodavca: Klinika za kardiologiju, Klinički centar Kragujevac, Zmaj Jovina 30, 34 000 Kragujevac, R. Srbija
Organizaciona jedinica: Odeljenje kardiologije, internistička intenzivna jedinica i koronarna jedinica Kliničkog centra Kragujevac
Radna funkcija: SPECIJALISTA INTERNE MEDICINE
Opis poslova – obaveze i odgovornost Zbrinjavanje, dijagnostika i lečenje pacijenata na kardiološkom odeljenju, koronarnoj jedinici i Urgentnom centru.
Neinvazivna kardiološka dijagnostika (EKG und 24h-Holter-EKG, 24h- Holter arterijskog krvnog pritiska, EKG-Eventrecorder, Stress-EKG, Ehokardiografija).

BLS- / ILS- und ALS-reanimacione mere.
Glavne radne aktivnosti i obaveze: Asistiranje prilikom invazivnih kardiološko-angiografskih procedura, zbrinjavanje akutne i hronične srčane slabosti, kardiogenog šoka, akutnog koronarnog sindroma, poremećaja srčanog ritma, implantacija privremenog pacemakera, plasiranje centralnog venskog katetera i arterijske linije, plasiranje perikardnog i pleuralnog drena.

STRUČNA USAVRŠAVANJA

Datum (od – do): 04/2009. – 05/2010.
Naziv / Adresa institucije: Institut za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“ Univerzitetska Klinika Beograd; Angiosale Klinike za kardiologiju, Klinički centar Srbije, Beograd; Heroja Milana Tenića 2, 11040 Beograd, R. Srbija
Radna organizacija: Sala za kateterizaciju srca, Centar za invazivnu kardiologiju
Radna funkcija: SPECIJALISTA NA USAVRŠAVANJU U OBLASTI INTERVENTNE KARDIOLOGIJE
Opis poslova – obaveze i odgovornost: Stručno usavršavanje i savladavanje invazivnih kardioloških procedura

Datum (od – do): 01/2002. – 08/2007.
Naziv / Adresa institucije: Medicinski fakultet Univerziteta u Kragujevacu i Klinika za internu medicinu. Kliničko-bolnički centar Kragujevac / Zmaj Jovina 30, 34000 Kragujevac, Republika Srbija
Radna organizacija: Klinika za internu medicinu, Klinika za kardiologiju, Urgentni internistički prijem i Odeljenje za intenzivnu internu medicinu
Radna funkcija: LEKAR NA SPECIJALIZACIJI INTERNE MEDICINE
Opis poslova – obaveze i odgovornost Poslovi lekara-studenta specijalistickog smera za oblast interne medicine

OBRAZOVANJE

Datum (od – do): 10/1992. – 07/2000.
Naziv obrazovne ustanove Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Dr. Subotića 8, 11 000 Beograd
Vrsta obrazovanja: akademske studije medicine
Oblast: Opšta medicina
Stečeno zvanje: Doktor medicine

Datum (od – do): 09/1988. – 06/1992.
Naziv obrazovne ustanove: Prva kragujevačka gimnazija Kragujevac , Daničićeva 1 34 000 Kragujevac
Vrsta obrazovanja: srednje opšte obrazovanje
Oblast: prirodne i humanističke nauke
Stečeno zvanje: maturant prirodno-humanističkih nauka

Datum (od – do): 09/1980. – 05/1988.
Naziv obrazovne ustanove: Osnovna škola “ Milutin i Draginja Todorović” Kragujevac, Save Nemanjica 9 34 000 Kragujevac
Vrsta obrazovanja: bazično opšte obrazovanje
Oblast Osnovna znanja prirodno-društvenih nauka

UNIVERZITETSKA POSTDIPLOMSKA USAVRŠAVANJA

Datum: Decembar 2012
Naziv / Adresa obrazovne ustanove - poslodavca: Fakultet medicinskih nauka Univerziteta Kragujevac, Republika Srbija, Zmaj Jovina 30, 34000 Kragujevac, Republika Srbija
Stručna oblast: Kardiologija
Radna funkcija: Doktorand, PhD
Tema: „Koncentracija histamina u krvi bolesnika sa ishemijskom bolešću srca“
Zavšna ocena: summa cum laude (odličan)

ČLANSTVA U STRUČNIM ORGANIZACIJAMA

Deutsche Gesellschaft für Kardiologie
UDRUŽENJE KARDIOLOGA SRBIJE
Fellow of the European Society of Cardiology
F.E.S.C.

VANSTRUČNE KARAKTERISTIKE

MATERNJI JEZIK:
SRPSKOHRVATSKI

STRANI JEZICI:

ENGLESKI
• čitanje vrlo dobro
• pismeno izražavanje vrlo dobro
• usmeno izražavanje vrlo dobro

NEMAČKI
• čitanje visoki srednji nivo (B2 Zertifikat)
• pismeno izražavanje visoki srednji nivo (B2 Zertifikat)
• usmeno izražavanje visoki srednji nivo (B2 Zertifikat)

INFORMATIČKE SPOSOBNOSTI

MICROSOFT-OFFICE-PAKET:
Word / Outlook • sehr gut
Excel / PowerPoint / Access • sehr gut
Photoshop • gut

VOZAČKA DOZVOLA: Klasa B