Prof. dr Slobodan Obradović

Prof. dr Slobodan Obradović

Biografski podaci

Prof. dr Slobodan Obradović je nakon edukacije u Splitu 1989 g. među prvima u Srbiji počeo da primenjuje ultrazvučni pregled mozga novorođenčadi i odojčadi kroz veliku fontanelu. Do sada je u Školi ultrazvuka koju organizuje 15 godina edukovao preko 250 lekara za primenu ove neinvazivne metode.
Takođe, ultrazvukom prati intrauterini razvoj mozga, kako bi dijagnostikovao kongenitalne mane CNS i indikovao prekid trudnoće. Od 2005. je redovni profesor na Fakultetu medicinskih nauka u Kragujevcu iz oblasti neuropedijatrije. Redovni je predavač i moderator na Pedijatrijskoj školi od početka njenog postojanja pre 21 godine.
Sada obavlja funkciju zamenika predsednika Udruženja pedijatara Srbije. Uključen je u sve oblike poslediplomske nastave iz neuropedijatrije na svim medicinskim fakultetima u Srbiji.