Dr Biljana Milojković Kičevska

Dr Biljana Milojković Kičevska

Dr Biljana Milojković Kičevska, internista,gastroeneterohepatolog.

Rođena 1966. god. u Ohridu. Osnovnu i srednju skolu zavrsila u Kragujevcu. Medicinski fakultet upisala i zavrsila u Beogradu 1993. godine. Specijalisticki ispit iz oblasti interne medicine završila 2001. godine pri Prištinskom medicinskom fakultetu. Subspecijalisticke studije iz oblasti gastroenterohepatologije završila na Medicinskom fakultetu u Beogradu. 26 godina radnog iskustva, unazad 5 godina bavi se dijagnostikovanjem, lečenjem i praćenjem bolesti digestivnog trakta.